Telefon

01/4616514

Kontakt osoba

Ana Krizmanić Mikolčević
Mob: +385 98 9105778

Informacije o tehničkoj organizaciji
Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore 

Za sve prijave za sudjelovanje na 8. HRVATSKI KIRURŠKI KONGRES, te za pitanje smještaja i kotizacije molim obratiti se Tehničkom organizatoru kongresa

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb
ana@filidatravel.hr