UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u časopisu Acta Chirurgica Cratica. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). 

Upute za pisanje sažetaka


- sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku 
- vrsta slova (font) za pisanje sažetka: Arial 10 pts 
- naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts 
- prezime i početno slovo imena autora i koautora bez titula 
- naziv institucije, grada i države autora i koautora 
- e-mail adresa autora 
- opseg sažetka: do 350 riječi 
- tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
- prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen 
- prihvaćeni sažetci će biti objavljeni u časopisu Acta Chirurgica Croatica, službenom glasilu Hrvatskoga kirurškog društva 

Rok za primitak sažetaka: 15.09.2022.

Rok za primitak sažetaka za 24. Simpozij kirurškog društva medicinskih sestara HUMS-a: 01.10.2022.

Prijava sažetaka za 8. Hrvatski kirurški kongres s međunarodnim sudjelovanjem:

Upute za predavače

Nakon primitka sažetaka Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije rada – usmeno ili poster. Znanstveni odbor predlaže autorima da većina radova bude u obliku postera. 

Usmena izlaganja 
-pozvani predavači: 20 minuta
-usmena izlaganja: 10 minuta 
-rasprava nakon tematske sekcije: 10 minuta

24. Simpozij kirurškog društva medicinskih sestara HUMS-a

 

 

 

Posteri

E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu i spremljen kao .ppt ili .pptx file:
Mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.

Molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
Moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu dimenzija 50,80 x 25,35 cm. 

Tekst postera mora biti na engleskom jeziku

Pri vrhu postera treba navesti naslov, imena autora i koautora, mentora ili mentore, naziv ustanove, naziv odsjeka, specijalističko usmjerenje i adresu za dopisivanje (e-mail adresu autora).

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).