8. hrvatski kirurški kongres

8. HRVATSKI KIRURŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem
8th International Croatian Surgical Congress

24. Simpozij kirurškog društva medicinskih sestara HUMS-a

09-12. studeni 2022. Hotel Sheraton, Zagreb, Hrvatska

 

Teme


- Stanje i novosti u kirurškim granama (kardijalna, vaskularna, transplantacijska i plastična kirurgija)
- Digestivna kirurgija
- Hepatobilijarna kirurgija
- Kolorektalna kirurgija
- Dječja kirurgija
- Kirurgija retroperitoneuma i mekih tkiva
- Novosti u kirurškom liječenju hernija
- Minimalno invazivna kirurgija
- Jednodnevna kirurgija
- Onkološka kirurgija
- Barijatrijska kirurgija
- Nove tehnologije i pristupi u kirurgiji
- Politrauma i kirurgija u masovnim nesrećama
- Edukacija u kirurgiji
- Mortalitet i morbiditet u kirurgiji
- Video sekcija
- Sekcija za specijalizante
- Izborna skupština HKD


- Standardi kvalitete na kirurškim odjelima
- Kako postići izvrsnost i zadovoljstvo medicinskih
sestara na radnom mjestu
- Smjer razvoja kirurških medicinskih sestara u budućnosti
- Problemi u sestrinstvu